1.Kapitola

KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A BARVÁCH

V praduchovním, stejně jako ve hmotnosti je sedm stupňů, nebo sedm hlavních oddělení.

Toto rozdělení na sedm částí najdete jako samozřejmé všude, kde působí vůle Boží, která i ve svém jménu má číslo sedm: “Imanuel.”

Tak píše náš Pán ve třetím díle Poselství Grálu Prastvořené úrovně 6.

Celé stvoření stojí v jeho jméně. On je alfou a omegou, živým Slovem, ve kterém slova, čísla, vlny , barvy i tóny mají své zakotvení.

Je povinností duchovního zárodku toto záření poznávat pro nás v přizpůsobené formě v pozdějším stvoření, abychom se postavili do jeho záchvěvů a nebyli brzdou vůle Boží v hmotném stvoření. Toto záření ve formě zákonů prolíná celým stvořením. Pomáhá duchovnímu zárodku při jeho cestě k sebeuvědomění, nebo jej poutá na hmotnost, pokud je hluchý k těmto zákonitostem.

Záření, které na stupních Božího trůnu vpíjejí do sebe okřídlená vědoucí zvířata, která jsou čtvercem stvoření, jejich pozdějších kruhů, přijímají rytíři stojící před Parsifalem v prastvoření. Oni jsou sloupy stvoření a naplňují působení čtyř bytostí u trůnu Božího, jakožto čtverce kroužícího stvoření.

Na bílé ose, jako na šňůře , jsou navléknuté krychle jednotlivých stvoření. Jenom naše pozdější stvoření a paskvil poslední krychle, oblasti temna, podporované zlým chtěním lidských duchů, vybočují ze správných záchvěvů.

Tak i působiště lidských duchů - pozdější stvoření - je zformováno do tvaru krychle o dvanácti hranách a sedmi úrovních.

Z bílého světla ( rytíře, který jej přijímá a stojí nad krychlí) v Hradu Grálu, se štěpí záření a každá hrana, každý rytíř se zachvívá v určité barvě a tónu. Barvy nalézáme ve spektrálním rozboru bílého světla.

Naše Země patří do světové soustavy Ephesus. Zemská osa, zatímco opisuje precesní kužel, zůstává v každém znamení zvěrokruhu přibližně 2.OOO let, kdežto Slunce se v obráceném smyslu od Země promítá do zvěrokruhu a zůstává v každém znamení jeden měsíc. Na tento kruh je promítnuto 12 hran krychle, tzv. měsíčních znamení. Nejdůležitější hvězdy, strážci oblohy, Aldebaran v souhvězdí Býka, strážce jara, Regulus ve Lvu - označuje letní slunovrat, Antares ve Štíru ( dříve Orel) strážce podzimu a Fomalhaut - poblíže Vodnáře strážce zimy . Roční doby jsou uváděny pro severní polokouli.

Tedy až do nejhrubší hmotnosti září čtyři hvězdy v odlesku čtyř bytostí, sloupů stvoření a my smíme tato tajemství poznávat.