Stvoření a hudba

Jana Srbová

 

Probuďte se! Rozhlédněte se! Naslouchejte v sobě! Jen to vám dovede otevříti cestu !

Abd-ru-shin

Informace o práci paní Jany Srbové

Práce paní Jany Srbové vychází z profesních zkušeností učitele hudby (zpěv, hra na klavír) a duchovních prožitků. Její práci silně inspirovala filozofie a vědění knihy  „Ve světle pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina. Její práci lze pochopit pouze v kontextu tohoto učení. Jakékoliv citace, nebo publikování jednotlivých částí práce bez širších souvislostí uvedených výše je zavádějící.

Názvy kapitol

 

KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A BARVÁCH

KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A AKORDECH

TÓN, BARVA, STUPNICE

PRASTVOŘENÉ ÚROVNĚ V BARVÁCH A TÓNECH

VZTAH BAREV A TÓNŮ V PRASTVOŘENÍ K POZDĚJŠÍMU STVOŘENÍ

KADENCE V HUDBĚ A VE VÝVOJOVÉM KOLOBĚHU HMOTNÉHO TĚLESA

HUDBA - JEJÍ POSLÁNÍ ESTETICKÉ, SDĚLOVACÍ A PŘETVÁŘECÍ

DVOJÍ CHARAKTER HUDBY

CÍRKEVNÍ STUPNICE A ZPŮSOBY SKLADATELSKÉ PRÁCE

TROJJEDINOST V HUDBĚ

ZVUK - TÓN

LILIE

PYRAMIDA

DIATONIKA - PENTATONIKA

ZNĚNÍ ZVONŮ NA HOŘE

ČLOVĚK A STVOŘENÍ

ALIKVOTNÍ TÓNY

ČLOVĚK A ALIKVOTNÍ TÓNY

 

Zpět na začátek

 

Poslední revize:  17.1. 2002