TÓN, BARVA, STUPNICE

Vše se zachvívá v Pánově jménu a tak i hudba, její uspořádání musí odpovídat těmto zákonitostem. Proto máme sedm tónů, jako sedm úrovní, a dvanáct půltónů, jako dvanáct hran v krychli stvoření. Základní tónová řada, stupnice je tvořena ze sedmi tónů, které rozdělíme na dvanáct půltónů.

Tón i barva jsou ve skutečnosti jedno, jenom v hrubohmotnosti toto záření vnímáme odděleně, máme pro příjem každého z nich dán jiný receptor: oči, uši.

Světlo samo se dělí na sedm částí - gama, rentgenové, ultrafialové, viditelné světlo, infračervené, mikrovlny, a radiové vlny.

Oko vnímá světelné elektromagnetické záření v rozsahu 4OO - 76O nm . Štěpí se na sedm barev, od tmavě červené (nejdelší vlnová délka, nejmenší teplota) až po fialovou, která má nejkratší vlnovou délku a nejvyšší teplotu. K těmto vlnovým délkám přísluší i tóny, které pro vysokou frekvenci nevnímáme sluchem.

Zvukové vlny mají schopnost přenášet radiové vlny, jak známe z televize, rozhlasu, telefonu, v televizi i barvu.

K tónům se opět pojí barvy, které nevnímáme, ale nacházíme jejich obdobu ve spektru viditelného světla. Používáme sedm oktáv o sedmi tónech, tak jako je sedm úrovní , z nichž se každá dělí na sedm části, nebo sedm světových obcí, z nichž každá má sedm vývojových stadií (bodů obratu).

Protože k barvě se váží tóny, zjistíme, že c je rubínově červená, e žlutozlatá, f zelená, d oranžová, a modrá, g světle modrá, h fialová,.

Srovnáme-li tónovou řadu od nejdelší vlny k nejkratší podle barev spektra směrem k barvě a tónu dokonalosti, přicházíme ke stupnici C dur: c d e f g a h.

Vše, co ve stvoření usiluje k dokonalosti vyzařuje barvu fialovou (nejkratší vlnová délka), která má svůj tón h a je barvou splnění.

Stupnice C dur není jenom základní tónovou řadou, ale i stupnicí stvoření. Každá úroveň nese svůj tón opět od nejdelší vlnové délky k nejkratší vlnové délce a nejvyšší úrovni.

Směrem dolů se bílé světlo štěpí na stupnici barev a při složení dostáváme opět bílé světlo.

Stupnici dělíme na dva tetrachordy - 2 části, tak jako úrovně v krychli stvoření, část která se mohla zformovati ihned a druhá část prodělávající vývoj.