KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A AKORDECH

Vrchní hrana            :           c, dis, fis, a enharmonicky: a, c, es, ges

Sloupy krychle        :           gis(as), h, d, f

Spodní hrana            :           cis, e, g, ais enharmonicky: e, g, b, des

Jde o tři zmenšeně zmenšené septakordy, z nichž nejdůležitější jsou sloupy krychle stvoření a zároveň čtverce stvoření - h, d, f, as.

Světlo dle délek v tónech : c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais, h. Vychází nám stupnice stvoření-C dur.

 

Krychle stvoření v barvách, tónech a číslech

 

 

Zvěrokruh