Pyramida

Tajemství pyramid je řešeno od dávných časů. Rozesety po celé zeměkouli jsou pramenem dohadů, jsou krásné i tajuplné. Je známé, že pyramida orientovaná sever - jih, má schopnost uchovávat potraviny mumifikovat, brousit nože i žiletky, a ani papírová pyramida tuto schopnost neztrácí. Mnozí lidé si sestrojují pyramidy k léčebným účelům a výsledky jsou úžasné. V čem spočívá její tajuplnost?

Každý tvar - forma ve stvoření má svůj obsah, jde o dialektickou jednotu obsahu a formy. Neexistuje nic bez formy a forma bez obsahu. Bezúčelné věci ve stvoření neexistují. Kde bere tato forma svůj pratvar ?

Odpověď nám dává Poselství Grálu, kde nás Abd-ru-shin seznamuje s úrovněmi ve stvoření, okřídlenými Zvířaty u Božího trůnu, Starci, rytíři v Hradu Grálu a všemi zákony protékajícími stvořením.

Okřídlená vědoucí Zvířata v Božské sféře jsou čtvercem stvoření a zároveň sloupy trůnu Božího. Již tím je vymezen prostor. Rytíři v Prastvoření nesoucí stejná záření jako Zvířata v Božské sféře, vytvářejí základnu pyramidy - čtverce stvoření. Vrcholem této pyramidy je místnost v Hradu Grálu, kde je umístěna miska Svatého Grálu. Do ní je stahováno záření od sloupů trůnu Božího vyzařování Zvířat. Nejen tato záření, ale i ostatní proudy procházející Božskou sférou jsou zde zakotveny a transformovány. Z Pánova Poselství víme, že Hrad Grálu je pevně zakotven jako uzavírající protipól a u něho vznikla dostavba v Prastvoření , aby Parsifalovo Božsky bezbytostné jádro mělo své zakotvení. Rytíři stojící ve službě a nesoucí transformované záření Zvířat určené pro stavbu stvoření, stahují každý určitý druh záření, které ve své formě vytváří pyramidu. Vzájemné působení tvoří zmenšeně zmenšený akord čtverce stvoření h, d, f, as (gis), v barvách fialové, oranžové, zelené a středně modré. Vzájemný poměr je v malých terciích.

Záření zakotvené a vycházející z misky Svatého Grálu vypadá jakoby dvě pyramidy obrovských rozměrů byly hroty obráceny oproti sobě. Tam, kde se stýkají, je miska Svatého Grálu, kterou mnozí jasnozřiví lidé vidí jako rozevřený kalich květu. Hroty těchto pyramid od 2/3 výšky k misce Svatého Grálu jsou jakoby zlatém okované. Tady je vlastní oblast Hradu Grálu, proto má tato forma takovou působnost, i když ji ve hmotnosti vytvoříme ze dřeva či drátů. Celá oblast Hradu Grálu je ohraničena sloupy, stejně jako je ohraničena krychle prastvoření, stvoření, bytostná sféra a pozdější stvoření.

Nesmíme si představovat Hrad Grálu malý, vždyť jeho základna se rovná čtverci stvoření, posuzováno od spodu. Frekvence záření od červené po fialovou vytvářejí určité stupně v samotném Hradu.Tím je tu dán i teplotní a tlakový vzrůst. Vrchní kotvící pyramida je větší, než pod ní přejímající. Pokud přirovnáme krychli stvoření, její úrovně k sestupné stupnici C dur, oblast Hradu Grálu obsahuje také celou stupnici C dur.V jejím středu se zakotvuje a transformuje záření pro nejbližší druh stvoření. Proto barva Hradu je zelená, stojí ve středu a mnozí vidí zde červeně rubínovou barvu. Vše má své opodstatnění. Miska Grálu - rudá, symbol Lásky Boží a z Lásky Boží stvoření vzniklo.

Dozvídáme se o modrém závěsu, který odděluje tuto část Hradu od čistě Božského, tato bleděmodrá barva je nejblíže vyšší druh záření, který tvoří nepřekročitelnou hranici pro Prastvořené.

I v Davidově hvězdě můžeme vidět dvě pyramidy zobrazené pomocí trojúhelníků, zobrazující transformování záření do stvoření, zobrazení Hradu Grálu.

I chrám v Jeruzalémě byl stavěn podle pravzoru , který byl převzat z vysokých úrovní. Měl svá nádvoří, kam směli, podle tehdejší židovské tradice, vstoupit všichni obyvatelé, ale do nejvnitřnější části byl omezen vstup pouze pro muže a do svatyně přicházel velekněz jen jednou v roce. I tento národ měl určité vědění o stvoření, které bylo zahalováno, aby nedocházelo k znesvěcení posvátných věcí.

Toto uspořádání ovšem neodráželo postavení ženy ve stvoření, nýbrž pouze tehdejší stupně vzdělanosti a zasvěcení ve společnosti.