Lilie

Byl mi věnován květ bílé lilie s červeným středem. Bylo by mi milejší vidět květ kvést v zahrádce nebo parku, jeho krása by jistě oslovila i dalšího člověka. Můj pohled však neustále sklouzával ke krásnému zářícímu květu, symbolu nebeské čistoty.

Tři okvětní lístky v jedné řadě a pod nimi další tři zasazené do mezer první řady, vždyť je to šesticípá hvězda. Šest lístků, šest pestíků - symbol moci, blizna ve středu. Zahledím se na květ a vidím dva trojúhelníky položené oproti sobě, jejichž vrcholy probíhají základnou druhého - Davidova hvězda.

Květ čistoty (6), patřící svou věrností Imanuelovi (7).

V židovském národě byla známa mnohá tajemství, zároveň i zahalována, a jejich hvězda nese tuto pečeť. Národ dozrávající pod jhem Egypťanů svou čistou touhu po Bohu Otci vtělil i do tohoto symbolu, který znázorňuje spojení Tvůrce všehomíra se svým stvořením.