TROJJEDINOST V HUDBĚ

Kvintového a kvartového kruhu používáme k vyjádření posloupnosti stupnic a jejich předznamenání. Středem - výchozím bodem těchto kruhů je C dur stupnice. Oba kruhy se vrací zpět k C dur i při položení obou kruhů na jeden společný.

Pokud je spolu se stupnicí položíme na kruh rozdělený na dvanáct polí, dostáváme zajímavý úkaz. Spojené protilehlé body kruhu ukazují vzdálenost zvětšené kvarty v kvintovém kruhu a stupnici v kvartovém kruhu vzdálenost zmenšené kvinty, což je enharmonická záměna, v podstatě stejně znějící tóny.

Přesto, že uspořádání stupnice, kvartového a kvintového kruhu je jiné, spojují se naprosto stejné tóny, g - cis, asas - des, c - fis, c - ges.

Zvětšenou kvartu nazýváme tritónus ( diabolus in muzika). Tento interval se skládá ze tří velkých sekund.Víme, že barvy, tóny, štěpení záření pochází ze Světla a co ze Světla pochází je čisté a chtěné. Nemůže se tu objevit nic ďábelského, takový výtvor může být jen dílem zmatených lidských mozků, které si vztahy mezi intervaly nedovedly objasnit. Napětí, které vzniká např, v C dur mezi tóny f - h můžeme vysvětlit zářením čistoty, spravedlnosti a dokonalosti, které se v tomto poli stupňuje a zesiluje.

Pole záření bílého světelného spektra se dělí na tři pole, červené, žluté a modré. Jde o záření lásky, čistoty a spravedlnosti. Všechny ostatní barvy vznikají prolínáním. Je zajímavé, že i v oku člověka je podobné uspořádání, kde čípky pro barevné vidění jsou uzpůsobeny pro příjem právě těchto barev. Promítneme-li tyto tři barvy na kvintový, kvartový kruh a stupnici, kterou tím rozdělíme na stejné tři části, 3 velké tercie, vidíme, že tam kde se podle stýkají, mění se i barvy.

I kdyby Bůh Otec nevyslovil své : Budiž Světlo !, přesto by vyzařoval Lásku, Čistotu a Spravedlnost.( obr.2)

Pokud do těchto kruhů vepíšeme čtverec stvoření, štěpení záření ke sloupům stvoření (Zvířatům v Božské sféře ), zjistíme, že jejich vzdálenosti jsou v malých terciích - ve třech půltónech.

Když promítneme čtverec stvoření spolu se třemi velkými terciemi do kruhu, stojíme před tajemstvím trojjedinosti Boží, ke kterému dává klíč Poselství Grálu. Paže jednoho těla, konající samostatné pohyby, jednotné jsou v Otci, který je v nich. Po pravicí - Láska Boží, po levici Vůle Boží. Oblast tónu f patří Boží Čistotě. Protipólem je barva fialová, barva dokonalosti ve stvoření, ke které musí všechno duchovní usilovat.

Tři velké sekundy - tritónus, tři velké tercie, tři malé sekundy, akordy skládající se z tercií, které nacházíme ve stupnici přibližují nám trojjedinost ve stvoření.