Úvod

Stvoření a hudba

Jana Srbová

Probuďte se! Rozhlédněte se! Naslouchejte v sobě! Jen to vám dovede otevříti cestu !

Abd-ru-shin

Informace o práci paní Jany Srbové

Práce paní Jany Srbové vychází z profesních zkušeností učitele hudby (zpěv, hra na klavír) a duchovních prožitků. Její práci silně inspirovala filozofie a vědění knihy ?Ve světle pravdy ? Poselství Grálu? od Abd-ru-shina. Její práci lze pochopit pouze v kontextu tohoto učení. Jakékoliv citace, nebo publikování jednotlivých částí práce bez širších souvislostí uvedených výše je zavádějící.

Názvy kapitol

1.Kapitola - KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A BARVÁCH

2.Kapitola - KRYCHLE STVOŘENÍ V TÓNECH A AKORDECH

3.Kapitola - TÓN, BARVA, STUPNICE

4.Kapitola - PRASTVOŘENÉ ÚROVNĚ V BARVÁCH A TÓNECH

5.Kapitola - VZTAH BAREV A TÓNŮ V PRASTVOŘENÍ K POZDĚJŠÍMU STVOŘENÍ

6.Kapitola - KADENCE V HUDBĚ A VE VÝVOJOVÉM KOLOBĚHU HMOTNÉHO TĚLESA

7.Kapitola - HUDBA - JEJÍ POSLÁNÍ ESTETICKÉ, SDĚLOVACÍ A PŘETVÁŘECÍ

8.Kapitola - DVOJÍ CHARAKTER HUDBY

9.Kapitola - CÍRKEVNÍ STUPNICE A ZPŮSOBY SKLADATELSKÉ PRÁCE

10.Kapitola - TROJJEDINOST V HUDBĚ

11.Kapitola - ZVUK - TÓN

12.Kapitola - LILIE

13.Kapitola - PYRAMIDA

14.Kapitola - DIATONIKA - PENTATONIKA

15.Kapitola - ZNĚNÍ ZVONŮ NA HOŘE

16.Kapitola - ČLOVĚK A STVOŘENÍ

17.Kapitola - ALIKVOTNÍ TÓNY

18.Kapitola - ČLOVĚK A ALIKVOTNÍ TÓNY